Mer om bomull i hodet. Er du utbrent?

Mer om bomull i hodet. Er du utbrent?

Siden jeg har levd så mange år med bomull i hodet, fra jeg ble utbrent til jeg fungerer noenlunde igjen, tar det ofte litt tid før ting synker inn hos meg. Det kan gjelde fagstoff, men også erkjennelser. Denne gangen hadde jeg vevd meg så inn i min egen forståelse av begrepet "å ha bomull i hodet", at jeg ikke så at du kanskje ikke legger det samme i begrepet som jeg gjør. Andre mennesker har igjen en annen forståelse. Derfor tenkte jeg at det var på sin plass å filosofere litt rundt begrepet. Les mer